Nr. 291 Sake

by cesi on 09 May | 0

Nr. 291 Sake

7,20 €
Avocado, Lachs, Schrimps, Philadelphia
2 Stk. mit Sesam
2 Stk. mit Tobiko